Cennik dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

mgr Beata Pakuła Cena wizyty:
Pierwsza wizyta Badanie 100 zł120 zł / godz.
Terapia 90 zł / godz.
Badanie gotowości szkolnej 190 zł (ok. 2 godz. ) pedagog + psycholog
Badanie rozwoju psychoruchowego 0-2 r.ż. 190 zł ( ok. 2 godz. )
Badanie rozwoju psychoruchowego 2-6 r.ż. 190 zł ( ok. 2 godz. )
Badanie poziomu inteligencji pow. 6 r.ż. 190 zł ( ok. 2 godz. )
Badanie poziomu inteligencji dorośli 250 zł ( ok. 2 godz. )
Badanie w kierunku zagrożenia dysleksją 100 zł ( ok. 1 godz. )
( dzieci 3-6 r.ży )
Opinia pisemna 100 zł
Zaświadczenie 20 zł
   
Terapia AUTYZMU
Konsultacja 100 zł
Spotkanie diagnostyczne 70 zł
ilość spotkań – ok 8 – 12
Przekazanie wyników 140 zł
Terapia AUTYZMU 70 zł / spotkanie
Zajęcia terapeutyczne, ogólnorozwojowe 60 zł (ok. 30 min. )
dla dzieci (Wczesne Wspomaganie Rozwoju) 90 zł ( ok. 45 min )
mgr Dorota Łągiewka Cena wizyty:
mgr Anna Kępińska  
Konsultacja/badanie 95 zł
30 min 55 zł
45 min 70 zł
1 godz 85 zł
mgr Kamila Wardyń Cena wizyty:
mgr Dorota Kępińska
konsultacja 95 zł
badanie 85 zł / godz.
terapia pedagogiczna indywidualna 30 min 55 zł
 terapia pedagogiczna indywidualna 45 min  70 zł
terapia pedagogiczna indywidualna 45 min 95 zł
mgr Kamila Wardyń / mgr Beata Pakuła Ceny zajęć:
Zajęcia dla dzieci 5-letnich i starszych, 20 zł / dziecko  ( ok. 50 min.) 1 x tydz.
które nie osiągnęły dojrzałości szkolnej
Zajęcia edukacyjne dla dzieci 20 zł / dziecko ( ok. 50 min. ) 1 x tydz.
3 i 4-letnich
Arteterapia – terapia poprzez sztukę 150 zł / mieś (4 zajęcia w miesiącu)
kurs 12 zajęć, 2 terapeutów
60-90 min/zajęcia,  1 x tydz.
mgr Agnieszka Kępa  Cena zajęć:
mgr Wioletta Lechowicz
Diagnoza ( QEEG +pełny opis wyników ) 110 zł
Trening 60 zł
Zajęcia w ramach WWR organizowane są bezpłatnie po przedstawieniu opinii o potrzebie czesnego wspomagania rozwoju.

Wyszczególnione na stronie poradni

Cena:

wg cennika badań poradni + pisemna opinia