Cennik dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

mgr Aneta Rykulska Cena wizyty:
Pierwsza wizyta 150 zł / godz.   ON-LINE 80 zł/godz.
Badanie 120 zł / godz.
Terapia  90 zł / godz.
Badanie gotowości szkolnej 190 zł (ok. 2 godz. ) pedagog + psycholog
Badanie rozwoju psychoruchowego 0-2 r.ż. 190 zł ( ok. 2 godz. )
Badanie rozwoju psychoruchowego 2-6 r.ż. 190 zł ( ok. 2 godz. )
Badanie w kierunku zagrożenia dysleksją 100 zł ( ok. 1 godz. )
Opinia pisemna 100 zł
Zaświadczenie  20 zł
Terapia AUTYZMU:
Konsultacja  100 zł
Spotkanie diagnostyczne  70 zł
ilość spotkań – ok 8 – 12
Przekazanie wyników 140 zł
   
Zajęcia terapeutyczne, ogólnorozwojowe  60 zł (ok. 30 min. )
(Wczesne Wspomaganie Rozwoju )  90 zł (ok. 45 min.)
mgr Monika Sperczyńska Cena wizyty:
mgr Lidia Zoch-Karłowska  
mgr Joanna Wołoszyn
Konsultacja/badanie 45 – 60 min 130 zł
30 min 70 zł
45 min 80 zł
1 godz 110 zł
mgr Dorota Puczyńska Cena wizyty:
mgr Alicja Dzięga
mgr Paulina Chylak
mgr Małgorzata Musioł
konsultacja 130 zł
badanie 85 zł / godz.
terapia pedagogiczna indywidualna 30 min 70 zł
 terapia pedagogiczna indywidualna 45 min 80 zł
terapia pedagogiczna indywidualna 45 min 110 zł
pedagog  / psycholog Ceny zajęć:
Zajęcia dla dzieci 5-letnich i starszych, 20 zł / dziecko  ( ok. 50 min.) 1 x tydz.
które nie osiągnęły dojrzałości szkolnej
Zajęcia edukacyjne dla dzieci 20 zł / dziecko ( ok. 50 min. ) 1 x tydz.
3 i 4-letnich
mgr Agnieszka Kępa  Cena zajęć:
mgr Wioletta Lechowicz
Diagnoza ( QEEG +pełny opis wyników ) 120 zł
Trening 60 zł
Zajęcia w ramach WWR organizowane są bezpłatnie po przedstawieniu opinii o potrzebie czesnego wspomagania rozwoju.

Wyszczególnione na stronie poradni

Cena:

wg cennika badań poradni + pisemna opinia