Tematyka Zajęć

Blok I

CIĄŻA cz. I

Zdrowie w ciąży:

 • jak zmienia się wygląd, upodobania i samopoczucie kobiety w ciąży
 • higiena skóry, włosów, stóp, jamy ustnej,
 • ubiór, obuwie
 • higiena intymna
 • aktywność fizyczna, sen, wypoczynek
 • aktywność zawodowa
 • seks w ciąży
 • używki i nałogi
 • zachowania, których powinna unikać kobieta ciężarna

Odżywianie:

 • przyrost masy ciała
 • odżywianie kobiety w ciąży i zdrowie dziecka
 • produkty niewskazane w ciąży

 CIĄŻA cz. II

Rozwój dziecka w wewnątrzmacicznej fazie rozwoju:

 • rozwój dziecka od poczęcia do chwili narodzin
 • rozwój emocjonalny dziecka w fazie życia łonowego
 • sposoby nawiązania dialogu z nienarodzonym dzieckiem
 • Opieka prenatalna, narodziny dziecka:
 • diagnostyka w opiece przedkoncepcyjnej
 • czynniki mające wpływ na zdrowie kobiety ciężarnej i jej dziecka
 • świadczenia medyczne wykonywane przez lekarza, położną
 • badania diagnostyczne i konsultacje medyczne
 • Ćwiczenia z fizjoterapeutą lub instruktorem jogi

Dolegliwości w ciąży:

 • mdłości i wymioty
 • zgaga
 • wzdęcia
 • żylaki kończyn i hemoroidy
 • obrzęki
 • rozstępy
 • bezsenność
 • bóle głowy
 • bóle kręgosłupa
 • skurcze mięśni
 • zapalenie pęcherza moczowego
 • zajęcia ruchowe z rehabilitantem lub położną

Rozwój dziecka w wewnątrzmacicznej fazie rozwoju:

 • rozwój dziecka od poczęcia do chwili narodzin
 • rozwój emocjonalny dziecka w fazie życia łonowego
 • sposoby nawiązania dialogu z nienarodzonym dzieckiem
 • Opieka prenatalna, narodziny dziecka:
 • diagnostyka w opiece przedkoncepcyjnej
 • czynniki mające wpływ na zdrowie kobiety ciężarnej i jej dziecka
 • świadczenia medyczne wykonywane przez lekarza, położną
 • badania diagnostyczne i konsultacje medyczne
 • Ćwiczenia z fizjoterapeutą lub instruktorem jogi

Blok II

PORÓD cz. I

 • Zwiastuny zbliżającego się porodu – zgłoszenie się do porodu:
 • objawy, które sygnalizują o zbliżającym się porodzie
 • kiedy koniecznie należy się zgłosić do szpitala
 • procedura przyjęcia rodzącej w szpitalu
 • co należy zabrać jadąc do szpitalu: na czas porodu, na czas pobytu w szpitalu matki
 • stany nagłej gotowości wymagającej hospitalizacji
 • pakowanie torby i dokumentacji do szpitala

Poród rodzinny:

 • wspólna decyzja dotycząca udziału w porodzierączka
 • rola i zadania osoby towarzyszącej podczas I i II okresu porodu

Przygotowanie wyprawki dla malucha:

 • przygotowanie pokoju i otoczenia
 • kwestia kupna wózka, fotelika, łóżeczka, wanienki, chusty…..
 • pakowanie torby dziecka do szpitala

Zajęcia ruchowe z rehabilitantem/położną

PORÓD cz. II

Przebieg porodu:

 • I okres porodu
 • II okres porodu
 • III okres porodu
 • IV okres porodu

Poród aktywny:

 • pojęcie porodu aktywnego
 • korzyści dla matki i dziecka wynikające z aktywnego rodzenia
 • pozycje stosowane w I i II okresie porodu

Naturalne i farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego:

 • sens bólu porodowego
 • czynniki mające wpływ na odczucia bólowe podczas porodu
 • naturalne metody łagodzenia bólu: pozycje wertykalne, relaksacja, oddychanie torem przeponowym, woda, masaż, TENS
 • farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego: leki przeciwbólowe i rozkurczowe
 • znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe ( ZZO )
 • znieczulenie podpajeczynówkowe

Zabiegi towarzyszące narodzinom:

 • lewatywa
 • golenie
 • nacięcie krocza – cel i wskazania do wykonania.

Cięcie cesarskie – słów kilka

Ćwiczenia z fizjoterapeutą – ćwiczenia z piłką

Blok III

NOWORODEK / NIEMOWLĘ – cz. I

Pierwsze chwile razem:

 • odpępnienie i oznakowanie
 • ocena stanu noworodka – skala Apgar
 • kontakt „skóra do skóry”
 • pierwsze badanie lekarskie
 • odruchy noworodkowe
 • Pierwsze dni dziecka:
 • badania przesiewowe
 • szczepienia ochronne
 • żółtaczka fizjologiczna
 • fizjologiczny spadek masy ciała
 • profilaktyka stawów biodrowych

Pierwsze chwile w domu:

 • kolka jelitowa
 • ulewanie
 • czkawka
 • odbijanie
 • odczyn po szczepieniu BCG
 • werandowanie, spacery
 • pomiar temperatury ciała
 • układanie do snu
 • zmysły noworodka
 • płacz jako forma komunikacji noworodka z rodzicami

Zajęcia z chustowania

NOWORODEK / NIEMOWLĘ – cz. II

Kąpieli noworodka:

 • rola codziennej pielęgnacji
 • przygotowanie miejsca do kąpieli
 • dobór niezbędnych akcesoriów do kąpieli
 • technika kąpieli
 • zastosowanie środków pielęgnacyjnych
 • pielęgnacja kikuta pępowiny

Ćwiczenia praktyczne:

 • kąpiel
 • przewijanie
 • pielęgnacja

Ćwiczenia z fizjoterapeutą:

 • prawidłowe układanie dziecka
 • prawidłowe noszenie
 • masaż dziecka

Blok IV

POŁÓG

Połóg – zmiany ustrojowe, powrót do płodności:

 • definicja połogu
 • zmiany ogólnoustrojowe
 • zmiany w obrębie narządów płciowych
 • pielęgnacja ciała, piersi, krocza, rany krocza po porodzie, rany po cieciu cesarskim
 • ponowne podjecie czynności przez jajniki
 • antykoncepcja

Psychiczne aspekty okresu połogowego:

 • zmiany emocjonalne i psychiczne
 • wpływ porodu na psychikę kobiety
 • objawy świadczące o konieczności szukania fachowej pomocy

Role rodzicielskie:

 • rola matki
 • rola ojca
 • rola dziadków

Ćwiczenia w połogu

Blok V

Karmienie piersią:

 • korzyści zdrowotne dla matki i dziecka
 • składniki pokarmu
 • anatomia piersi
 • fizjologia wytwarzania pokarmu
 • zmienność pokarmu
 • zasady prawidłowego przystawiania dziecka do piersi
 • wskaźniki skutecznego karmienia piersią
 • pozycje karmienia noworodka/niemowlęcia
 • karmienie w pierwszych dniach po porodzie

Problemy z karmieniem piersią:

 • nawał pokarmu
 • uszkodzenie brodawki
 • zastój pokarmu
 • zapalenie piersi
 • kryzysy laktacyjne
 • odciąganie i przechowywanie pokarmu
 • karmienie alternatywne
 • karmienie piersią podczas choroby matki i dziecka
 • dieta matki karmiącej

Zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy.

POWTARZANIE, ZAPAMIĘTYWANIE I TRENING

W tej części jest czas na powtórki , na zadawanie pytań, które zrodziły się w trakcie zajęć, na trening

Na zajęcia w BLOKU V mogą przychodzić też absolwenci Szkoły, któż chcą np. jeszcze przed porodem przećwiczyć oddychanie lub już z maleństwem dopytać o karmienie, lub popatrzeć jeszcze raz na kąpanie lalki Zuzanki 🙂

ZAPRASZAMY !!