Poradnia rehabilitacyjna

Zadania poradni:

  1. Obserwacja rozwoju dzieci od najwcześniejszego okresu życia obciążonych: nieprawidłowym przebiegiem ciąży, porodu, zespołami wad wrodzonych, objawami dysharmonii rozwojowej,
  2. Wczesne diagnozowanie różnorakich zaburzeń w rozwoju psycho – ruchowym,
  3. Usprawnianie w zależności od potrzeby,
  4. Współpraca w usprawnianiu z rodziną dziecka,
  5. Diagnozowanie i przygotowywanie dziecka do edukacji.

Obejmujemy kompleksowym leczeniem zaburzenia neurologiczne – niedowłady i porażenia, wady wrodzone układu nerwowego o różnej etiologii, w tym dzieci po przepuklinie oponowo – rdzeniowej, dzieci z wadami wrodzonymi i nabytymi układu kostno – stawowego, skrzywienia kręgosłupa, wiele dzieci po urazach (których ilość w ostatnim okresie narasta), w tym dzieci do wieloletniej trudnej rehabilitacji po urazach czaszkowo – mózgowych, a także dystrofie mięśniowe, miopatie, okołoporodowe uszkodzenia splotu barkowego, niemowlęta po urazach okołoporodowyc h, zespoły niezgrabności ruchowej, zespół Downa i każde inne uwidaczniające się w obrębie narządu ruchu i wymagające długotrwałego leczenia. Każda z tych dysfunkcji wymaga ustalenia specjalnego programu rehabilitacyjnego i wieloetapowego leczenia.
Do Poradni można zapisać dziecko osobiście w rejestracji Poradni, bądź telefonicznie – 32 748 20 61

 

PORADNIA WAD POSTAWY

Działalność poradni skierowana jest do dzieci i młodzieży, u których podejrzewa się:

– boczna skrzywienie kręgosłupa

– plecy okrągłe

– plecy wklęsłe

– plecy okrągło-wklęsłe

– plecy płaskie

– wadliwe ułożenie łopatek – odstające i skrzydłowate

– klatka piersiowa lejkowata

– klatka piersiowa kurza

– kręcz karku

– asymetria długości kończyn

– kolana koślawe i szpotawe

– płaskostopie podłużne i poprzeczne

– stopa wydrążona

– stopa piętowa, szpotawa, końska, końsko-szpotawa, płasko-koślawa

CENTRUM WCZEŚNIAKA  I MAŁEGO DZIECKA

TEL. 32 748 20 61