Poradnia pedagogiczna

PEDAGOG SPECJALNY / TERAPEUTA

Kiedy zwrócić się do pedagoga i co powinno Cię zaniepokoić w zachowaniu Twojego dziecka?

– Łatwo się rozprasza, ma trudności z koncentracją uwagi
– Niechętnie uczestniczy w zabawach manipulacyjnych (rysowanie, malowanie, lepienie)
– Ma trudności z zabawą piłką, klockami
– Ma trudności z mową
– W zabawie i zachowaniu wyraźnie „odstaje” od rówieśników
– Nie wykonuje poleceń
– Nie patrzy na twarz drugiej osoby, nie wodzi wzrokiem za zabawką, nie odpowiada na uśmiech
– Nie reaguje na dźwięki i wołanie Go po imieniu
– Nie stara się naśladować
– Nie interesuje się zabawkami, przedmiotami, osobami
– Do zabawy wybiera wciąż te same przedmioty i bawi się nimi w określony, wciąż ten sam sposób.
– Zachowuje się agresywnie bez wyraźnej przyczyny
– Unika zabawy z innymi dziećmi

Jeżeli więc dostrzegasz w rozwoju Twojego dziecka odstępstwa, nieprawidłowości, coś Cię niepokoi, masz wątpliwości, pytania dotyczące rozwoju Twojego dziecka – nie zwlekaj, skontaktuj się z pedagogiem .

 PEDAGOG SPECJALNY – TERAPEUTA

Zajmuje się dziećmi w różnym  wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Posiada uprawnienia do diagnozy, edukacji i terapii dzieci: z całościowymi zaburzeniami rozwoju ( w tym dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera),  niepełnosprawnością ruchową i intelektualną różnego stopnia, innymi zaburzeniami rozwoju, dzieci ze  specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Prowadzi terapię pedagogiczną  poprawiającą funkcjonowanie analizatora wzrokowego i słuchowego co jest niezbędnym warunkiem opanowania przez dziecko umiejętności czytania i pisania. W wyniku zaburzeń w funkcjonowaniu analizatorów dziecko może napotykać na wiele trudności podczas nauki szkolnej m.in. w zakresie wypowiadania się, czytania, pisania, rysowania a także w nauce innych przedmiotów.

Pedagog specjalny realizuje swoje zadania w bezpośredniej pracy z grupą rówieśniczą oraz w trakcie indywidualnych zajęć prowadzonych w gabinecie terapii pedagogicznej.

Pedagog specjalny nawiązuje współpracę z rodzicami w celu udzielenia bezpośrednich wskazówek dotyczących kontynuacji oddziaływań terapeutycznych w domu.

 

Rodzaje zajęć prowadzonych przez pedagoga specjalnego:

-terapia ręki

– terapia autyzmu

– Trening umiejętności społecznych

– wspieranie i kształtowanie gotowości szkolnej

– stymulowanie prawidłowego rozwoju dziecka

– terapia dysleksji, dysgrafii

– trening pamięci i koncentracji

 

Zadania (kompetencje) pedagoga specjalnego:

  • Diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka.
  • Wyrównywanie deficytów dążenie do optymalnego rozwoju.
  • Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dziecka.
  • Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych.
  • Wyrównywanie deficytów poznawczych, grafomotorycznych, komunikacyjnych.
  • Nauka nawiązywanie kontaktu, nauka komunikacji, modelowanie zachowania.
  • Alternatywne metody komunikacji.
  • Opracowanie domowego indywidualnego programu terapeutycznego.

* pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminów szóstoklasisty i gimnazjalisty :

*przygotowanie merytoryczne z materiału obowiązującego do testów

*przygotowanie techniczne ze sposobu opisywania i przygotowywania testów, wypełniania kart wyników

 

CENTRUM WCZEŚNIAKA  I MAŁEGO DZIECKA

TEL. 32 748 20 61