Poradnia logopedyczna

Zadaniem LOGOPEDY jest : 

 1. Profilaktyka

– czyli zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad jej prawidłowym rozwojem

– czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej

– prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalących mowę już ukształtowaną

– współpraca z nauczycielami i specjalistami

 1. Diagnostyka

– rozpoznawanie zaburzeń lub zakłóceń językowych

– zdiagnozowanie logopedyczne

– udostępnienie wyników badań zainteresowanym nauczycielom i rodzicom

 1. Terapia

– usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej przysparzających problemów dzieciom, mających trudności z mówieniem, rozumieniem,  pisaniem i czytaniem

– objęcie opieką logopedyczną zdiagnozowanych dzieci

– systematyczne prowadzenie indywidualnych oraz grupowych zajęć logopedycznych

– ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny

– usprawnianie funkcji oddechowo – fonacyjnych

– usprawnianie słuchu fonematycznego

– usprawnianie analizy i syntezy słuchowej

– usprawnianie analizatora wzrokowego

– wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego

– rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy i umiejętności wypowiadania się

– wyrównywanie opóźnień mowy

– korygowanie wad wymowy

– stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego

– usprawnianie procesów wzrokowo-ruchowo-słuchowych

– wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzona koordynacją

– udzielanie porad i wskazówek rodzicom w celu uzyskania lepszych efektów terapii

– prowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalania w domu

– kierowanie na badania specjalistyczne: foniatryczne, laryngologiczne, audiometryczne, czy w razie konieczności – neurologiczne

– poinstruowanie nauczycieli o sposobach korekty wad wymowy u dzieci objętych terapią

NEUROLOGOPEDA

Neurologopedia to specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zarówno w przypadku dzieci jak i osób dorosłych. Neurologopeda w swojej pracy zajmuje się przede wszystkim terapią mowy u dzieci i osób niemówiących oraz terapią karmienia u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia.

Zgłoś się do neurologopedy, jeśli:

 1. Twoje dziecko ma problem zmówieniem: dwuletnie a nawet trzyletnie dziecko nie mówi wcale lub mówi bardzo mało i niewyraźnie, ma wadę wymowy
 2. Twoje dziecko ma problem zjedzeniem: odmawia przyjmowania pokarmów o określonej konsystencji, ma trudności z gryzieniem, żuciem i połykaniem, nie lubi twardych pokarmów,a Ty nadal podajesz mu miksowane i papkowate pokarmy
 3. u Twojego dziecka obserwujesz nadmierneślinienie się, stale uchyloną buzię
 4. Twoje dziecko jest wcześniakiem, długotrwale przebywało w inkubatorze, było karmione sondą
 5. Twoje dziecko jest dzieckiemz tzw. grupy ryzyka: urodziło się z ciąży o nieprawidłowym przebiegu, z trudnościami okołoporodowymi
 6. u Twojego dziecka zdiagnozowanozaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu, opóźnienie psychoruchowe,
 7. ktoś z Twoich bliskich mazaburzenia mowy po udarze (afazja)lub urazie mózgu
 8. ktoś z Twoich bliskichmówi niepłynnie, powtarza sylaby, wyrazy, jaka się

W diagnozie neurologopedycznej dziecka ocenie poddawane są:

1)      budowa i funkcjonowanie aparatu mowy,

2)      odruchowe reakcje oralne, ich rozwój i dojrzewanie,

3)      oddychanie,

4)      napięcie mięśniowe okolicy oralnej,

5)      czynności i funkcje pokarmowe – połykanie, gryzienie i żucie,

6)      umiejętności prelingwalne niezbędne do nauki mowy,

7)      mowa bierna i czynna,

8)      kompetencja językowa, komunikacyjna i kulturowo-społeczna, funkcje poznawcze,

itd.

W diagnozie neurologopedycznej dorosłych, ocenie podlegają:

1)     mowa spontaniczna,

2)     umiejętność nazywania,

3)     umiejętność powtarzania,

4)     rozumienie mowy,

5)     umiejętność czytania,

6)     umiejętność pisania, itd.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY U NEUROLOGOPEDY?

DZIECI:

 1. jeśli dziecko jest pod stałą opieką lekarzy specjalistów (neurologa, genetyka, laryngologa, audiologa, foniatry, neurochirurga, gastroenterologa) należy zabrać dokumentację medyczną;
 2. warto przypomnieć sobie przebieg rozwoju dziecka – kiedy nauczyło się siadać, wstawać? czy krzyczało po urodzeniu? jak przebiegała ciąża? jak przebiegał poród?;
 3. co nasze dziecko lubi robić? jak się bawi? czym się bawi? można zabrać ze sobą ulubioną zabawkę dziecka;
 4. w jaki sposób wyraża swoje potrzeby, czyli w jaki sposób komunikuje się z nami? czy krzyczy i płacze, czy pokazuje gestem, a może używa innych specyficznych sposobów komunikowania się?
 5. warto zapisać co dziecko je, czym jest karmione, jakie pokarmy są w jego diecie, a jakich spożywania konsekwentnie odmawia, czy karmione jest z butelki?  itp.

DOROŚLI:

 1. karta informacyjna ze szpitala (jeśli zaburzenia mowy są skutkiem udaru niedokrwiennego bądź krwotocznego mózgu, urazu, guza itp.)
 2. ważne, żeby pacjent przyszedł na wizytę z osobą, z którą spędza najwięcej czasu.

CENTRUM WCZEŚNIAKA  I MAŁEGO DZIECKA

TEL. 32 748 20 61