Gabinet psychologa

Do zadań psychologa należy w szczególności :

– prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron dziecka

– diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i wychowawców

– zapewnienie dzieciom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu

– minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym przedszkolnym) i pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) dziecka.

W Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka mogą Państwo umówić się na:

– Konsultację psychologiczną / poradę

– Badanie rozwoju psychoruchowego 0-2 roku życia

– Badanie rozwoju psychoruchowego 2-6 roku życia

– Badanie gotowości szkolnej 6-latka

– Badanie poziomu inteligencji dzieci od 6 roku życia, młodzieży i dorosłych

– Badanie w kierunku zagrożenia dysleksją – dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu + opis + zalecenia

– Inne badania diagnostyczne

– Wydanie opinia psychologiczna

– Wydanie zaświadczenia

– Zajęcia terapeutyczne dla dzieci, zajęcia ogólnorozwojowe ( wczesne wspomaganie rozwoju )

– Opracowanie Indywidualnego Programu Terapeutycznego

– Przeprowadzenie szkoleń

CENTRUM WCZEŚNIAKA  I MAŁEGO DZIECKA

TEL. 32 748 20 61