Informacja RODO

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że od 25 maja 2018 przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem przekazujemy informację:

Kontakt do Pana/i posiadamy dzięki dobrowolnie uzyskanej zgodzie lub został wyszukany w publicznie dostępnych źródłach w Internecie, poprzez wyszukiwarkę Google – dzięki czemu możemy przekazywać Panu/i informacje o aktualnie realizowanych projektach, zmiana w grafikach, wydarzeniach. Informacje, którymi dysponujemy to najczęściej podstawowe dane firmowe, osobowe – adres e-mail, nr telefonu. W przypadku naszych pacjentów/klientów są to również dane dotyczące: Imię i Nazwisko; Numer telefonu, E-mail, Adres zamieszkania, Adres korespondencyjny; Dane do faktury; PESEL Rodzica; PESEL dziecka

Administratorem Państwa danych osobowych jest : Centrum Wcześniaka I Małego Dziecka Sp. z o.o. ul. Morcinka 14A, 41-303 Dąbrowa Górnicza. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: tel.: 501 220 515; e-mail: [email protected]; Adres korespondencyjny: Centrum Wcześniaka I Małego Dziecka Sp. z o.o. ul. Morcinka 14A, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka Sp. a o.o. przetwarza Pana/i dane osobowe w zakresie w jakim Pan/i nam je powierzył/a

Pana/i dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie

Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka Sp. a o.o. nie udostępnia Pana/i danych innym podmiotom

Celem przetwarzania Pana/i danych jest: Dane są przetwarzane w celach marketingowych: Przekazanie informacji o aktualnie realizowanych projektach, konsultacjach, planowanych wydarzeniach. Dane przetwarzane są w celach codziennego funkcjonowania – informacje o wizytach, zmianach w grafikach, bieżące, istotne informacje.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze.

Pana/i prawa dotyczące przetwarzania danych: W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych; sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W tym celu prosimy o kontakt: Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka Sp. a o.o.; tel.: 32 748 20 61; e-mail: [email protected]; Adres korespondencyjny: Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka Sp. a o.o.; ul. Morcinka 14A; 41-303 Dąbrowa Górnicza

Informujemy również, że: Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka Sp. a o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkową utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozostaję z szacunkiem,
Urszula Krzykawska
Prezes CWiMD