Biofeedback

CO TO JEST BIOFEEDBACK I DLA KOGO?

EEG Biofeedback jest nieinwazyjną, bezbolesną techniką treningu mózgu. Metoda ta powstała w ośrodku szkoleniowym NASA w latach 60-tych XX wieku. Wykorzystywana była podczas szkolenia organizowanych dla pilotów i astronautów – ponieważ uznano ją za czynnik eliminujący negatywny wpływ stresu na psychikę i jakość wykonywanych zadań.

Biofeedback, zwany też biologicznym sprzężeniem zwrotnym, polega na dostarczeniu do mózgu informacji zwrotnej /feedback/ o zmianach jego stanu fizjologicznego. Dzięki  temu zwrotnemu sprzężeniu, pacjent widzi, kiedy wzrasta aktywność w jego mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, a kiedy dominujące stają się niepożądane pasma. Pozwala to nauczyć się ja reaguje mózg, i jak dzięki temu zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonowały bardziej efektywnie.

Podstawą terapii jest wykorzystywanie,, plastyczności mózgu”, polegającej na zdolnościach komórek nerwowych mózgu do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Jest to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej.

DLA KOGO EEG BIOFEEDBACK?

Metoda ta ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci,jak i dorosłych. Obecnie ta metoda jest wykorzystywana w wielu dziedzinach życia. Zalecana jest dla osób zdrowych, których praca wymaga skupienia, szybkich prawidłowych decyzji, osób pracujących w stresie jak również dla dzieci i młodzieży w dla osób pracujących celu poprawienia zdolności zapamiętywania, uczenia czy przypominania materiału. Treningi wskazane są również dla osób pracujących twórczo i wyczynowo uprawiających sport.

Biofeedback daje ogromne możliwości terapeutyczne w zaburzeniach neurologicznych, psychiatrycznych oraz psychologicznych.

Zastosowanie i wskazania kliniczne to m.in. depresje, nerwice, stany lękowe, fobie, tiki nerwowe, natręctwa, napady paniki, zaburzenia snu, ADHD, ADD, migreny, anoreksje, bulimia, padaczka, dysgrafia, dyskalkulia, zaburzenia koncentracji, uwagi, pamięci, jako rehabilitacja po urazach czaszkowo-mózgowych, udarach.

NA CZYM POLEGA TRENING / TERAPIA?

Na głowie osoby poddanej treningowi przymocowuje się 2 elektrody, które rejestrują fale mózgowe. Fale są wzmacniane i przetwarzane a ich elektroniczna reprezentacja jest obrazowana na ekranie komputera w postaci tzw. Gry. Osoba poddana treningowi prowadzi grę wyłącznie przy pomocy własnego mózgu bez pomocy klawiatury czy myszki.

Kiedy wzrasta aktywność mózgu, w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, otrzymujemy nagrodę w postaci punktów, a gra przebiega prawidłowo, natomiast przy wzroście niepożądanych pasm, nie odnosimy sukcesu w grze. Mózg stopniowo reaguje na motywacyjne stymulacje proponowane przez komputer w postaci nagrody za dobre wyniki gry. W ten sposób sam rozwija się proces uczenia się, a co za tym idzie generuje najkorzystniejsze częstotliwości fal mózgowych.

JAKICH REZULTATÓW MOŻEMY SIĘ SPODZIEWAĆ?

Badania zarówno w Polsce jak i na świecie wykazują, że metoda ta cieszy się dużą skutecznością i zaledwie kilkuprocentowy odsetek osób trenowanych może być mniej podatna na terapię.

Największą zaletą stosowania tej metody jest umiejętność panowania nad zachowaniem w czasie treningu EEG Biofeedback. Przekłada się to na sytuację w życiu codziennym wspomagając umiejętność rozwiązywania problemów społecznych związanych z nauką, stresem dnia codziennego oraz kontaktami interpersonalnymi. Osiągnięte po zastosowaniu sesji EEG Biofeedback zmiany w aktywności bioelektrycznej mózgu daje wymierne efekty.

Atutem metody jak również brak niepożądanych efektów ubocznych, dlatego terapię prowadzi się już z dziećmi od 3 roku życia.

Motorem skuteczności terapii jest jednak silna wola, motywacja i cierpliwość pacjenta.