Poradnia neonatologiczna

Istotnym zadaniem Poradni Neonatologicznej jest pełna realizacja świadczeń zapobiegających chorobom, wczesne wykrywanie zaburzeń oraz odchyleń w stanie zdrowia dzieci poprzez realizacje programów profilaktycznych, badań przesiewowych, bilansów zdrowia i obowiązkowych szczepień. Oczekiwane korzyści to poprawa stanu zdrowia noworodków urodzonych przedwcześnie, zmniejszenie liczby dzieci niepełnosprawnych oraz wyrównanie szans zdrowotnych dzieci z obciążonym wywiadem około i poporodowym. Poradnia Neonatologiczna zajmuje się śledzeniem rozwoju dziecka wypisamnego z oddziału noworodkowego przez pierwszy rok życia dziecka. Koordynuje specjalistyczne wizyty kontrolne z zakresu neurologii dziecięcej, rehabilitacji neurorozwojowej, okulistyki, audiologii, psychologii dziecięcej. Śledzi rozwój dziecka , prowadzi poradnictwo z zakresu żywienia, immunoprofilaktyki, rehabilitacji.

Poradnia Neonatologiczna zajmuje się leczeniem stanów rozpoczynających się w okresie okołoporodowym, w tym:

  • stanem noworodka spowodowanym czynnikami matczynymi, powikłaniami ciąży i porodu,
  • urazem porodowym,
  • stanami dotyczącymi powłok skórnych i termoregulacji noworodka,
  • hiperbilirubinemią okresu noworodkowego,
  • zaburzeniami oddechowymi noworodka,
  • chorobami układu moczowego,
  • zakażeniami swoistymi dla okresu noworodkowego,
  • zaburzeniami krwotocznymi i hematologicznymi noworodka,
  • przemijającymi zaburzeniami wewnątrzwydzielniczymi i przemianą materii noworodka,
  • zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego noworodka.

CENTRUM WCZEŚNIAKA  I MAŁEGO DZIECKA

TEL. 32 748 20 61