Monthly Archives - Wrzesień 2016

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju

ROZPOCZYNAMY ZAPISY NA ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU. Zajęcia będą od stycznia 2017r. bezpłatne. W naszej Poradni można wykonać wszelkie badania potrzebne do uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania. WWR objęte są  wszystkie dzieci, od momentu wykrycia pierwszych nieprawidłowości, do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Wszelkie informacje: tel. 32 748 20 61

Read more...